Consultoría d'Innovació
Assessorament i dissenys de IoT i electrònica
Projectes Tecnològics d'última generació
Assessorament i dissenys elèctrics

Les solucions que necessita per Innovar i afegir valor al seu Model de Negoci

Contacte

Focus

Som una Consultoria Tecnològica d'Innovació i Disseny enfocada a ajudar a la vostra empresa a Innovar a la Proposta de Valor del seu Model de Negoci. Mitjançant l'aplicació de noves Eines de Gestió de la Innovació, de Gestió de Projectes i de l'Estat de l'Art tecnològic en camps multidisciplinaris (HW/FW/SW IoT, Electrònica, Elèctrica, Mecànica, Sensors, etc.), podem brindar-li els mecanismes per evolucionar els seus productes i crear noves solucions intel·ligents verticals. Sempre ajudant a les fases d'ideació, definició, prototipat, proves, assaigs i industrialització.

Solucions

Eines d'Innovació

Sistemes d'Innovació, Measura de la Innovació, Design Thinking, Lean Design, Proposta de Valor, Business Canvas, etc.

Gestió de Projectes

Eines de gestió de Projectes, Execució de Projectes, Projectes d'Integració Multidisciplinars i Multiculturals, Gestió d'Equips.

Assessorament al Finançament de la Innovació i la R+D
Definició, preparació, execució, seguiment i documentació de projectes finançats amb ajudes públiques (CDTi, European Commission Programs, etc.).
Projectes i Dissenys de IoT

Assessorament.  Outsourcing.
Estat-de-l'Art de HW/FW/SW Transversal.
HW de RF custom.
RF FW stacks.
Ciberseguretat.

Projectes i Dissenys Electrònics-Elèctrics

Assessorament.
Outsourcing.
Aplicació de l'Estat-de-l'Art en HW/FW/SW Electrònic.
HW Analògic.
Controls uC Embedded.
Noves Solucions Elèctriques.
Industrialització i Operacions
Assessorament en verificació, assaigs i Industrialització de Productes.
Millora de Processos.
Desenvolupament de Bancs de Proves.
Assessorament en la gestió de la Cadena de Valor.
Evaluació de Proveïdors.
Assessorament en Codes & Standards

Directiva RED.
Altres Directives.
Normas Harmonitzades de Producte i suport a la certificació.
Assessorament i suport en assaigs de EMC.
Assessorament i suport en assaigs de Seguretat.
Assessorament en Propietat Intel·lectual.

Transferència Tecnològica
Documentació Tècnica (Memòries, esquemes, etc).
Gestió del Talent.