Aplicacions

Estem focalitzats a ajudar a les empreses a innovar mitjançant la definició, el desenvolupament, la industrialització i/o la gestió de la cadena de valor de nous productes de valor afegit per a sectors emergents o d'alt valor. I a ajudar a les empreses a iterar els seus Models de Negoci oferint noves aplicacions intel·ligents.

Mercats Verticals

Sector Elèctric

Electromobilitat: Vehicle Elèctric (VE), Carregadors de VE (sensors, comms., etc.).
Dispositius Elèctrics Intel·ligents.
Protectors Elèctrics Intel·ligents.

Smart Industry

Nous dispositius i solucions per a la Industria 4.0.
Aplicació de la Intel·ligència Artificial als sensors.
Aplicacions a l'Edge.
AIoT.
Visió Artificial, Realitat Augmentada .

Smart Energy

Dispositius intel·ligents de gestió de la Eficiència Energètica.
Controls d'il·luminació intel·ligents.
Sensors intel·ligents.
Aplicacions a l'Edge i al Cloud .

Smart Cities

Sensors intel·ligents.
Mobilitat intel·ligent.
Visió Artificial.
Solucions a l'Edge i al Cloud .

Smart Building

Sensors intel·ligents.
Solucions a l'Edge i al Cloud.
Controls ambientals intel·ligents.
Nodes IoT Embedded per a edificis.
Sensors wireless per a Obres Públiques.

Smart Agriculture

Sensors wireless.
Xarxes IoT.
Solucions d'Energy Harvesting.
Horts urbans intel·ligents.
Explotacions agràries intel·ligents.

Smart Health - eHealth

Investigació de nous Models de Negoci sostenibles.
Smart & Advanced Wearables.
Electrònica Flexible.
Smart Ageing.
Sistemes mHealth.

Automoció

Electrònica avançada.
Electromobilitat.

Aeronàutica

Electrònica especialitzada i assessorament i suport en la gestió de la Cadena de Valor.

Manteniment Predictiu

Recerca de Nous Mercats